بیمه های اتومبیل

 

علم و تکنولوژی پیشرفته امروز باعث رونق صنایع خودرو سازی و تولید انبوه و متنوع خودرو شده است. پیامد این افزایش تولید، تردد بسیار زیاد خودروها در سطح شهرها است که متاسفانه هنوز متناسب با امکانات جاده ای برخی کشورها از جمله کشور ما نیست، مشکلات مربوط به سرویس و نگهداری و تعمیر و فرهنگ رانندگی نیز به این عامل اضافه می شود. طبعاً با چنین وضعیتی آمار تصادفات روز به روز گسترش یافته و مبالغ چشمگیری جهت جبران خسارتهای مالی هزینه می شود، این هزینه ها را افراد جامعه از جمله ما و شما پرداخت می کنیم برخی اوقات نیز مقدار این هزینه ها به میزانی است که پرداخت آن به سادگی امکان پذیر نمی باشد و اقتصاد خانواده را دچار مشکل می نماید، شرایط گفته شده ما را بر آن می دارد تا در این زمینه چاره اندیشی کنیم، اولین چشم انداز این چاره اندیشی بیمه است. واژه ای که در مفهوم آن تامین و امنیت نهفته است.


موضوع بیمه نامه:

در بیمه اتومبیل "موضوع" یا "مورد بیمه" وسیله نقلیه موتوری زمینی است، که با توجه به نوع وسیله و نحوه استفاده ازآن، به انواع مختلف از قبیل سواری، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت، انواع وانت بار، تریلر و موتور سیکلت یا وسایل نقلیه تخصصی نظیر آمبولانس، ماشین های آتش نشانی، تراکتور، جرثقیل و ... تقسیم می شود.
پوشش های بیمه ای قابل ارایه توسط شرکتهای بیمه به شرح زیر می باشد:
1- بیمه نامه شخص ثالث ( جهت جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث)
شامل: ا- خسارتهای مالی 2- خسارتهای جانی
2- بیمه نامه سرنشین ( جهت جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه)
3- بیمه نامه بدنه اتومبیل ( جهت جبران خسارت وارده به بدنه و اجزاءاتومبیل مورد بیمه )
بیمه شخص ثالث ( این بیمه نامه خسارتهای مالی و بدنی (جانی) را شامل میگردد):
الف ) خسارتهای مالی: به طور کلی خسارتهای مالی قابل پرداخت تحت این بیمه نامه شامل کلیه خسارتهای مالی ای می باشد که به علت مسئولیت مدنی دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و در حوادث رانندگی متوجه اشخاص ثالث می شود و در صورت خریداری بیمه توسط دارندگان وسایل نقلیه مزبور شرکتهای بیمه تا سقف تعهدات مندرج در متن بیمه نامه های ثالث به جبران خسارت یاد شده اقدام می نمایند.
ب ) خسارتهای جانی: خسارتهای جانی بیمه شخص ثالث شامل کلیه خسارات و غرامتهای جانی از قبیل فوت، نقص عضو، از کار افتادگی دائم مطلق و یا نسبی و نیز هزینه های پزشکی می باشد که در اثر حوادث رانندگی حادث می گردد و با توجه به مدارک و مستندات پرونده های خسارتی و آرای صادره توسط محاکم قضایی تا سقف تعهدات خریداری شده و مندرج در کارتهای بیمه نامه ثالث قابل جبران می باشد.


بیمه سرنشین اتومبیل:

گاهی در هنگام رانندگی و وقوع حادثه افراد داخل اتومبیل مورد بیمه و راننده که خود مقصر حادثه می باشد مصدوم می شوند در بیشتر مواقع این افراد شامل: راننده، بیمه گزار و یا افراد تحت تکفل ( همسر، پدر و مادر، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار ) آنها می باشد. در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد به این اشخاص از محل بیمه نامه سرنشین، ( و تا سقف تعهد سرنشین مندرج در متن بیمه نامه ) قابل جبران می باشد که شامل غرامات فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی می گردد.


تعهدات بیمه نامه:

در مقاطع زمانی مختلف تعهدات متفاوتی از طرف شورای عالی قضائی بر روی این بیمه نامه تعیین و به موسسات و سازمانهای مختلف از جمله شرکتهای بیمه ابلاغ می گردد. در حال حاضر می توان با تعهدات زیر نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمود:
1- جانی ( بدنی): 550.000.000ریال یا 1.000.000.000ریال
2- مالی: 10.000.000ریال تا 50.000.000ریال
3- فوت و نقص عضو سرنشین: 50.000.000ریال یا 100.000.000ریال
4- هزینه پزشکی سرنشین: 5.000.000ریال یا 10.000.000ریال


تخفیفات:

هر یک از کارتهای بیمه شخص ثالث دارای 4 برگ کوپن می باشد که در هنگام تصادف یکی از آنها از بیمه نامه جدا گردیده و برای دریافت خسارت توسط زیان دیده به شرکت بیمه تحویل میگردد ودر پرونده خسارتی مربوطه ضبط می گردد و در صورت عدم استفاده از این کوپن ها در موقع تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت طبق جدول ذیل محاسبه می گردد .
سابقه بیمه ای درصد تخفیف
سال اول 10%
سال دوم 15%
سال سوم 20%
سال چهارم 30%
سال پنجم 40%
سال ششم و بیشتر 50%
در صورت وقوع حادثه بیمه گزار باید مراتب را به بیمه گر اعلام و مدارک زیر را جهت بررسی ارائه نمایند:
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت های مالی شخص ثالث:
ا- مدارک مشترک:
  1-1) تصویر گواهینامه های رانندگان مقصر و زیان دیده
  2-1) اصل بیمه نامه شخص ثالث مقصر و زیان دیده
  3-1) تصویر شناسنامه مالکیت خودرو
2- مدارک لازم جهت دریافت خسارت بدون کروکی تا سقف مورد قبول بیمه گر:
  1-2)اصل کلیه مدارک مندرج در بخش "مدارک مشترک"
  2-2)حضور طرفین به همراه خودروهای آنان( خودروی مقصر و زیان دیده)
  3-2) داشتن بیمه نامه معتبر و دارای سابقه قبلی ( پیوسته ) برای اتومبیل مقصر حادثه
3- مدارک لازم برای دریافت خسارت با کروکی افسر کاردان فنی یا پلیس راه:
  1-3)کلیه مدارک مندرج در بخش " مدارک مشترک"
  2-3) کروکی سازش: برای خسارتهایی که میزان آن کمتر یا مساوی رقم پوشش بیمه ای خسارتهای مالی مندرج در بیمه نامه مقصر حادثه می باشد
  3-3) کروکی عدم سازش: برای خسارتهایی که میزان آن بیشتر از رقم پوشش بیمه ای خسارتهای مالی مندرج در بیمه نامه مقصر حادثه می باشد.
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارتهای جانی وارد به اشخاص ثالث:
  1-4) کمک به مصدوم و رساندن وی به بیمارستان یا مرکز درمانی
  2-4) اعلام حادثه به بیمه گر و ارائه بیمه نامه معتبر
  3-4) ارائه کروکی افسر کاردان فنی یا پلیس راه در صورت تهیه آن
  4-4) ارائه گزارش مقامات انتظامی( گزارش پاسگاه ژاندارمری یا کلانتری )
  5-4) ارائه گزارش مقامات قضایی
  6-4) کپی کامل پرونده شامل رای صادره توسط دادگاه در مواردی که حادثه منجر به نقص عضو یا فوت گردیده است
  7-4) اصل رسید هزینه های پرداختی به بیمارستانها در خصوص مداوای مجروحین

* لطفاً در حفظ و نگهداری سایر مدارک بیمارستانی دقت فرمایید زیرا در موارد منجر به جرح بیمه گر جهت بررسی دقیق تر پرونده به آنها نیاز پیدا می کند و معمولاً بعد از بررسی اولیه مدارک دریافتی نسبت به اعلام درخواست ارائه آنها توسط بیمه گزار می نماید.

بیمه بدنه خودرو:

بیمه بدنه خودرو خسارتهای وارده به خودروی بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد. قرارداد بیمه نامه بدنه خودرو بر اساس قانون بیمه مصوبه اردیبهشت 1316 و بر مبنای شرایط عمومی و همچنین شرایط خصوصی که مستند به اظهارات کتبی بیمه گزار می باشد تنظیم می گردد و هر گونه تغییر در آن با موافقت بیمه گر ( شرکت بیمه ) و به وسیله صدور الحاقیه امکان پذیر می باشد.


خطرات تحت پوشش در بیمه بدنه:

الف) پوششهای اصلی:
– حوادثی که منجر به ایجاد خسارت به وسیله نقلیه مورد بیمه گردد، شامل به هم خوردن دو خودرو و یا برخورد با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد شیء دیگر با خودرو و یا برگشتن و سقوط خودرو مورد بیمه می باشد.
- کلیه خساراتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و انفجار به وسیله نقلیه مورد بیمه وارد گردد طبق شرایط بیمه نامه مورد پوشش شرکت بیمه خواهد بود. - در صورتیکه خودرو بیمه شده کلاً سرقت شود یا در اثر عمل سرقت یا شروع به سرقت آسیب ببیند شرکت بیمه خسارتهای وارده را طبق شرایط بیمه نامه جبران خواهد نمود.
ب) پوششهای تکمیلی:
بیمه گزار می تواند با پرداخت مبلغی حق بیمه اضافه، موارد زیر را نیز بیمه نماید:
1- "سرقت در جا" قطعات و لوازم وسیله نقلیه:
چنانچه لوازم اتومبیل ( بدون سرقت کلی خود اتومبیل) در حال توقف دزدیده شود این عمل سرقت در جا محسوب می گردد با پرداخت حق بیمه جزیی قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بیمه "سرقت در جا" قرار خواهد گرفت.
2- شکست شیشه به تنهایی:
با درخواست بیمه گزار و با پرداخت حق بیمه جزیی جبران خسارت ناشی ازشکست شیشه به تنهایی و به غیر از خطرات اصلی مانند شکست شیشه به واسطه تغییر دما و متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه و یا برخورد با سنگ پرتاب شده به سوی خودرو تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و خسارت آن قابل جبران می باشد. 3- هزینه ایاب و ذهاب:
در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و باز سازی و انجام کارشناسی برای مدتی الزاماً در تعمیرگاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت انجام کار تعمیرات مفید روی آن که توسط کارشناس بیمه گر تعیین می شود به عهده بیمه گر می باشد.
4- بلایای طبیعی:
با درخواست بیمه گزار و پرداخت حق بیمه مختصر خطرات ناشی از سیل، زمین لرزه، آتشفشان نیز می تواند تحت پوشش بیمه بدنه قرار گیرد.
5- خطرات ناشی از مواد اسیدی و شیمیایی:
جبران خسارت ناشی از ریخته شدن اسید و رنگ و مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل نیز با درخواست بیمه گزار می تواند به عنوان پوشش تکمیلی به خطرات اصلی بیمه بدنه اضافه گردد.


فرانشیز:

جبران قسمتی از مبلغ خسارت که میزان آن در شرایط خصوصی بیمه نامه شرکتهای بیمه تعیین می شود و به عهده بیمه گذار خواهد بود.
میزان فرانشیز در بیمه نامه بدنه تابعی است از تعداد خسارتها – نوع خسارت ( کلی و جزئی) و به شرح زیر می باشد:
خسارتهای جزئی:
خسارت بار اول 10% حداقل 500.000ریال
خسارت بار دوم 15% حداقل 1.000.000ریال
خسارت بار سوم 20% حداقل 1.500.000ریال
خسارتهای کلی:
در خصوص سرقت کلی 20% ارزش مورد بیمه


تخفیف عدم خسارت:

در صورتیکه بیمه گزار از محل بیمه نامه بدنه خسارتی دریافت ننموده باشد، برای تمدید بیمه نامه در سالهای بعد تخفیف های ویژه ای در حق بیمه به شرح زیر داده می شود:
سابقه بیمه ای درصد تخفیف
سال اول 25%
سال دوم 35%
سال سوم 45%
سال چهارم و بعد از آن 60%

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت در بیمه های بدنه
1- کروکی افسر کاردان فنی در مورد علت حادثه ( در صورت وجود مقصر )
2- گزارش پاسگاه یا کلانتری حوزه تصادف یا مراجعه به شورای حل اختلاف و طرح شکایت ( در مواردی که مقصر حادثه از محل وقوع حادثه گریخته باشد )
3- ارائه کپی سند مالکیت به همراه اصل آن به کارشناس مربوطه
4- ارائه یک نسخه کپی گواهینامه راننده به همراه اصل آن جهت تطبیق کارشناس
5- ارائه اصل بیمه نامه بدنه اتومبیل زیاندیده


شرایط خرید بیمه نامه:

1- درخواست کتبی جهت صدور/ تمدید بیمه نامه شخص ثالث / بدنه
2- ارسال مدارک شامل: اصل بیمه نامه سال قبل، شناسنامه مالکیت خودرو یا کارت انتظامی
3- هماهنگی لازم جهت بازدید از اتومبیل در خصوص صدور بیمه نامه بدنه
تذکر: لطفاً در حفظ و نگهداری بیمه نامه شخص ثالث – سرنشین و بدنه اقدام لازم مبذول فرمایند، اعمال تخفیف عدم خسارت منوط به ارائه سوابق می باشد
شرکت کارگزاری بیمه پارس همگام تا کنون با ارائه خدمات مشروح در ذیل نسبت به تهیه بیمه نامه اتومبیل و دریافت خسارتهای مربوطه، بیمه گزاران خود را همراهی نموده است.
1- ارائه تخفیف گروهی در بیمه نامه های بدنه اتومبیل
2- اعزام کارشناس جهت بازدید اولیه از اتومبیل
3- صدور بیمه نامه و ارائه تخفیف عدم خسارت در بیمه نامه های شخص ثالث و سرنشین با مهلت 15روزه جهت ارسال کوپن های سال قبل
4- استعلام نرخ و شرایط از چندین شرکت بیمه جهت تعیین و ارائه بهترین نرخ و شرایط به شما خریداران بیمه
ما با خرید پوشش بیمه ای برای خود و اعضای خانواده آرامش خیال، آسایش و تامین اقتصادی فراهم می کنیم.


فهرست منابع:

1- بیمه اتومبیل، قوانین و مقررات، مولف: آقای جمشید چرایی
2- مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، تالیف: آقای عطاء اله فتحعلی پور
3- مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تالیف: دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر لعیا جنیدی و دکتر مجید غمامی
4- کلیات بیمه، تالیف: آقای آیت کریمی
5- انتشارات شرکتهای بیمه


 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©1998-2007 - All right reserved - Powered by Farahnak