خلاصه اخبار
امروز : 12 / 7 / 1401
فهرست اخبار:


بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در آستانه ماه رجب كه نخستين ماه حرام در سالجاري محسوب مي شود، بار ديگر از دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني خواست كه نسبت به تهيه الحاقيه و افزايش پوشش بيمه نامه شخص ثالث خود اقدام كنند. به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، قوه قضائيه در سال ۹۵ ميزان ديه را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام اعلام كرده است. بر همين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماههاي حرام افزايش مي يابد. بنابراين تعهدات شركت هاي بيمه نيز در ماه‌هاي حرام از ۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيده است و با توجه به اينكه بيمه‌نامه‌هاي فعلي تا سقف ۲۲۰ ميليون تومان را پوشش مي‌دهند، اگر دارنده خودروئي در ماه حرام تصادف منجر به فوت داشته و الحاقيه بيمه نامه را تهيه نكرده باشد، بايد مابه‌التفاوت ۲۲۰ ميليون و ۲۵۳ ميليون تومان خود را پرداخت كند. لذا بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند. شايان ذكر است ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) است و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند. - 19/01/95

شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» دارای خصوصیاتی‌ است‌که‌ آن را از سایر جرایم تا حدودی متمایز می سازد. علت اصلی این‌تمایز، وجود نهادی به نام «بیمه» از یک طرف و وجود قانونی‌مبنی‌بر اجبار‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری‌زمینی به بیمه وسایل نقلیه موتوری، از طرف دیگر، است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از سایت تحلیلی- خبری آیین ،متن یادداشت به قلم محمد صادق شیخوند و محمد هدایتی راد، کارشناسان حقوقی بیمه ملت، با عنوان «جایگاه حقوق بیمه ها درجرم ایراد صدمه در تصادفات رانندگی» به شرح ذیل است: قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث»، در مقابل دریافت حق بیمه، شرکت‌های بیمه‌ای را ملزم به جبران صدمات بدنی‌غیر عمدی(دیات و اروش) وارده به اشخاص‌ثالث می‌نماید. لذا، با توجه به این‌که شرکت‌های بیمه در این نوع از جرایم، طرف دعوا محسوب نمی‌گردند و همچنین فزونی مواردی از قبیل: صحنه‌سازی، جابجایی راننده و سایر تقلبات نسبت به شرکت‌های بیمه‌ای، طبیعی‌است‌که در فرایند رسیدگی به این جرم، برخی تمایزات نسبت به سایر جرایم در نظر گرفته شود. این تمایزات، در سه جنبه ادله‌اثبات‌دعوا، نحوه رسیدگی ‌و ‌اجرای‌حکم مد‌‌نظر قرار داد. جنبه ادله‌اثبات‌دعوا به طور کلی، پس از وقوع تصادف، در صورتی‌که صحنه تصادف به هم خورده باشد، شخصی خود را به عنوان راننده مقصر حادثه، معرفی نموده و‌‌ اقرار به ارتکاب جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» می‌نماید. در این موارد، به طور کلی ‌‌دو حالت قابل تصور است: 1. مواردی‌که‌ ادعای شخص محمول به صحت بوده و قرائن‌ و ‌‌‌امارات و ‌‌‌تحقیقات قضایی نیز این امر را ثابت می‌نماید؛ 2. مواردی‌که موضوع مشکوک بوده و احتمال صحنه سازی ‌و ‌یا جابجایی‌راننده وجود دارد. سوالی‌که دراین‌جا پیش می آید این‌که در دو مورد فوق، آیا به صِرف اقرار، قاضی موظف به اصدار رأی بر علیه شخص مُقِّر می‌باشد؟ قانون ‌آیین ‌دادرسی‌ کیفری ‌و قانون‌ مجازات ‌اسلامی، در این‌خصوص تعیین تکلیف نموده‌اند. بدین توضیح‌که به موجب ماده 360 قانون ‌آیین ‌دادرسی‌کیفری «هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری‌که هیچ‌گونه شک و شبهه‌‏ای‌در اقرار و نیز تردیدی ‌در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رای صادر می‌کند.» همانگونه که ملاحظه می‌گردد، پذیرش اقرار، در صورتی‌است ‌که ‌اولاً هیچ گونه شک و شبهه ای ‌در اقرار نباشد و ثانیاً در صحت آن نیز تردیدی ‌وجود نداشته نباشد. همچنین ماده 171 قانون‌ مجازات ‌اسلامی چنین مقرر می‌دارد؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد‌که در این‌صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.» دراین‌جا نیز، در صورتی‌که قراین و امارات مخالف با اقرار صورت‌گرفته باشد، می بایست از اقرار صورت گرفته چشم پوشی نمود. متأسفانه، مفاد مواد فوق، بعضا در مراجع قضایی به طور کلی ‌و مخصوصاً در دعاوی «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌ در اثر بی‌احتیاطی‌ در امر‌رانندگی»، چندان مورد اعتنا قرار نمی گیرد. در پرونده‌هایی مشاهده‌ شده‌ است‌که به عنوان مثال، افسر کاردان فنی‌در کروکی صراحتاً شخص دیگری را راننده اتومبیل مقصر معرفی نموده، در گزارش ضابطین قضایی، فردی غیر از شخص اقرار کننده به عنوان راننده معرفی شده‌است و یا این‌که پزشکی قانونی صراحتاً وقوع حادثه را ناشی از علتی غیر از تصادف تشخیص می دهد و... اما، علی‌رغم این موارد، به صِرف اقرار، دادگاه ها در بیشتر مواقع، حکم بر محکومیت شخص اقرار کننده صادر می نمایند‌که مخالفت چنین حکمی با مفاد ماده 360 قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌و ماده 171 قانون‌مجازات‌اسلامی، بدیهی است. بنابراین، نباید‌‌‌‌ به ‌صِرف اقرار، با چشم پوشی از سایر ادله، قرائن و امارات، حکم به محکومیت شخص مُقِّر صادر نمود. مخصوصاً که در جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی»، پرداخت‌کننده نهایی دیه یا ارش، حسب مورد، شرکت‌های بیمه هستند. لذا، توجه بیشتر قضات به مفاد مواد 360 قانون آیین دادرسی کیفری و 171 قانون مجازات اسلامی ابزاری مناسب جهت جلوگیری از تقلبات بیمه ای است. نحوه رسیدگی به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب 1387: « محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.» همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، علی‌رغم آن‌که شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی، طرف دعوا محسوب نمی گردند، اما، مطابق با ماده فوق، جهت ارائه نظرات و مستندات خویش می بایست به دادرسی دعوت گردند. در حقیقت، نباید‌دعوت را دراین‌جا به معنای صرف حضور دانست بلکه منظور از دعوت دراین‌جا شرکت در جلسه دادرسی‌است. در خصوص چرایی تصویب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری ‌زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب 1387 می‌توان چنین بیان داشت که وقتی پرداخت خسارات ناشی ازحوادث رانندگی، حسب مورد بر عهده صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی ‌و یا شرکت‌های بیمه است، شرکت در جلسه دادرسی کمترین حق اشخاص حقوقی یاد شده‌است. چرا‌که در نهایت آن‌ها هستند‌ که باید خسارت را پرداخت نمایند. پس، اگر دلیلی مبنی بر جابجایی راننده، صحنه سازی، محاسبه غیر قانونی دیات و اروش و ... وجود دارد، باید توسط صندوق تأمین یا شرکت‌های بیمه‌ای بیان گردد. چرا‌که زیان دیده به علت ذی نفع بودن و یا عدم آگاهی از قوانین و مقررات و راننده مقصر نیز به علت عدم مسئولیت در پرداخت خسارت و‌ در فرض تقلب و صحنه سازی به علت ذی نفع بودن، تمایلی به روشن شدن ابعاد مختلف پرونده ندارند. از این ها گذشته، همان طور که می دانیم، مسائل مربوط به قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه تنها در قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب 1387»، خلاصه نشده و بسیاری از مقررات بیمه‌ای ‌در آیین نامه های صادره از شورای علی بیمه ذکر گردیده است. بدیهی‌است‌که قضات، با مشغله فراوان، فرصت مطالعه تمامی آیین نامه های تخصصی مربوطه را ندارند. در این شرایط، شرکت‌های بیمه‌ای ‌و صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی می‌توانند ارائه طریق نموده و کمک به اصدار رأی بر مبنای موازین قانونی نمایند. از ‌لحاظ ‌اجرای ‌حکم نیز باید گفت که اجرای احکام کیفری ‌در خصوص جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» تفاوت هایی با سایر جرایم دارد. از جمله مهم ترین این تفاوت ها، مکاتبه مرجع اجرای احکام با شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی، جهت پرداخت خسارت می‌باشد. تفاوت ذکر شده از این جهت است‌که شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی، علی‌رغم آن‌که طرف دعوا نبوده. (طرفین دعوا در جرم«ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» زیان دیده و راننده مقصر می‌باشد.)، اما، مورد خطاب مرجع قضایی ‌واقع شده و واحد اجرای احکام مستقیماً مکاتبه می‌نماید. این در حالی‌است‌که در سایر جرایم، با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها، تنها محکوم‌ علیه است‌ که برای اجرای ‌حکم فراخوانده می شود. (البته استثنائاتی‌در این ‌خصوص مانند نهاد عاقله وجود دارد ‌که به علت عدم ارتباط مستقیم با موضوع بحث از آن می گذریم) مسأله قابل بحث دراین‌جا، آن است ‌که ‌اگر شرکت بیمه یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی به تکلیف مقرر عمل ننموده و به حکم دادگاه تمکین ننماید، تکلیف چیست؟ آیا واحد اجرای احکام کیفری می بایست از ضمانت اجراهای قانونی (مشابه سایر پرونده ها) بر علیه شرکت یا صندوق جهت استیفای حقوق محکوم له استفاده نماید؟ یا به علت این‌که شرکت و صندوق طرف دعوا نبوده و‌حکم نیز علیه آن‌ها قابل اجرا نیست، محکوم له را ارشاد به طرح دعوی حقوقی بر مبنای دادنامه کیفری علیه شرکت بیمه یا صندوق نمایند؟ از منظر رویه قضایی باید گفت ‌که هر دو مورد فوق الذکر در عمل مصداق داشته و مشاهده شده ‌است‌که قضات محترم اجرای احکام، حسب مورد، یکی از دو راه حل فوق را اعمال نموده اند. علی هذا، به نظر می رسد استفاده از ضمانت اجراهای مقرر قانونی علیه شرکت بیمه و یا صندوق قابل توجیه نباشد. زیرا، اصل شخصی بودن مجازات ها چنین ایجاب می‌نماید‌که تنها محکوم‌ علیه مجازات ‌گردد. در چنین‌شرایطی، اعمال ضمانت اجراهایی نظیر دستور توقیف اموال شرکت‌های بیمه‌ای، دستور جلب نمایندگان صدور و مرکز خسارت و... خلاف اصول حقوقی ‌و قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد. در پاسخ به استدلال مطرح شده شاید بتوان‌چنین‌گفت‌که با‌توجه به قرارداد منعقد شده فی‌مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، مسئولیت پرداخت خسارات تا سقف تعهد بیمه نامه خریداری شده، بر عهده بیمه‌گر بوده و بدیهی‌است‌که در صورت استنکاف، بیمه‌گر، مسئولاست. این عقیده صحیح به نظر نمی آید. زیرا، هرچند‌که مسئولیت پرداخت خسارات تا سقف ‌تعهد بیمه نامه، بر عهده بیمه‌گر بوده و‌در ما نحن فیه، رأی دادگاه‌کیفری نیز اثبات کننده این مهم است. اما، این موضوع باعث نمی‌گردد‌که مرجع اجرای احکام کیفری، بخواهد ضمانت اجراهای مقرر شده در قانون را علیه شخصی غیر از محکوم‌ علیه به‌کار ببندد. بدیهی‌است، دراین‌جا، موضوع جنبه حقوقی داشته و ‌ذینفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی ‌و مستنداً به قرارداد و بیمه نامه شخص‌ثالث، حقوق قانونی ‌خویش ‌را استیفا نماید. با عنایت به آن چه در فوق بیان گردید و با توجه به گستردگی جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی»، ضروری می نمود‌ که تمامی فروض قابل طرح در خصوص اجرای‌حکم جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» در قانون‌ آیین ‌دادرسی‌ کیفری تحت عنوان فصلی خاص مورد پیش ‌بینی قرار می‌گرفت واز تشتت آرا و عدم به‌ کارگیری رویه یکسان در خصوص این‌ جرم مهم جلوگیری می نمود. امری‌که متأسفانه مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته و ‌در قانون ‌آیین‌ دادرسی ‌کیفری جدید نیز مقررات خاصی پیرامون بحث فوق پیش‌بینی نگردیده است. - 17/01/95

شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : حداقل تعهد بیمه اجباری ،نحوه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث و ضرورت دریافت الحاقیه ... به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا)، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حداقل تعهد بیمه اجباری ،نحوه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث و ضرورت دریافت الحاقیه به همراه پاسخ هجده سوال رایج بیمه گذران بیمه شخص ثالث را در زیر بخوانید. 1_ حداقل تعهد اجباری در بیمه نامه شخص ثالث چه میزان است؟ بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی 2.5 درصد تعهدات بدنی را جبران کند.حداقل دیه فوت هر سال از سوی مرجع قانونی تعیین می شود و تغییر می کند. شرکت بیمه مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند. 2- نرخ و حق بیمه شخص ثالث چگونه تعیین می شود؟ رقم حق بیمه به طور معمول متناسب با ریسک هر وسیله نقلیه و نرخ های تعیین شده در آیین نامه های آن و دیگر ضوابط ابلاغ شده بیمه مرکزی، از سوی شرکت بیمه دریافت و برای همان وسیله نقلیه بیمه نامه صادر می شود. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت احتمالی جانی و مالی از سوی وسیله نقلیه دارای بیمه نامه به اشخاص ثالث ، خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می شود. 3- چرا هر سال حق بیمه شخص ثالث تغییر می کند؟ حق بیمه شخص ثالث، متناسب با تعهدات پرداخت خسارت بدنی(دیه) و مالی که شرکت بیمه ( بیمه گر)، در مقابل خریدار بیمه نامه( بیمه گذار) بر عهده می گیرد تعیین می شود. 4- آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو تغییر می کند؟ حق بیمه در « بیمه اجباری شخص ثالث » متناسب با نسبت ریسک خسارت جانی و مالی منتقل شده به شرکت بیمه تغییر می کند. این ریسک در مورد وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی که بیشتر تخلف کنند و خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند ، افزایش می یابد. اما در بیمه بدنه وسیله نقلیه که بیمه ای اختیاری است، حق بیمه متناسب با قیمت خودرو تغییر می کند. 5- بیمه حادثه راننده که با بیمه شخص ثالث صادر می شود ، چیست؟ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری دچار زیان های بدنی و مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.شرکت بیمه، هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث، با دریافت حق بیمه حوادث راننده، خود راننده را هم تا حد دیه ماه حرام تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد. 6 - حق بیمه حوادث راننده چقدر است؟ نرخ حق بیمه حوادث راننده در آیین نامه ابلاغ شده به شرکت های بیمه تعیین شده است؛ حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده در هر سال هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث در بیمه نامه درج و به حق بیمه اضافه می شود. 7 - ضرورت دریافت الحاقیه افزایش تعهدات در بیمه نامه شخص ثالث چیست؟ هرگاه تعهد پرداخت خسارت، بیش از ارقام قبلی اعلام شده در بیمه نامه باشد، از جمله در زمانی که معادل ریالی دیه در سال جدید را پس از تصویب رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری ابلاغ می کند باید به شرکت بیمه مراجعه کنیم و با پرداخت تفاوت حق بیمه آن، تعهد بیمه نامه خود را به روز کنیم. شرکت بیمه، برگ جدیدی که در آن تعهد جدید آن شرکت درج شده است به بیمه نامه قبلی می افزاید که به ان الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه می گویند. 8- برای دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث به کجا مراجعه کنیم؟ باید ترجیحاً به همان نمایندگی شرکت بیمه ای که بیمه نامه را از آن خریده ایم مراجعه کنیم. در شرایط اضطرار ناشی از غیرممکن بودن دسترسی به نمایندگی قبلی، شعبه مرکزی همان شرکت بیمه می تواند پاسخگوی تقاضای ما باشد. 9- نداشتن بیمه شخص ثالث برای دارنده وسیله نقلیه چه مشکلاتی ایجاد می کند؟ نداشتن بیمه نامه برای وسیله نقلیه خلاف قانون است.پرداخت تمام خسارت هاى جانى (دیه) و مالى بر عهده راننده مقصر بوده و ممکن است که زندانى شود و هر موقع که بخواهد بیمه شخص ثالث بخرد، باید علاوه برحق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم که وسیله نقلیه او بیمه نداشته است ( حداکثر یک سال) بپردازد. 10- اگر وسیله نقلیه بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد و تصادف هم نکند، مشکل چیست؟ داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه موتوری (موتور سیلکت و انواع خودرو ) اجباری است؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه وسایل نقلیه بدون بیمه نامه را متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جریمه می کنند. 11 - وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از چه خدماتی محروم می شوند؟ ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث در راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل ممنوع است و ثبت معامله این وسایل نقلیه امکانپذیر نیست. 12- علت فروش بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات بیشتر از دیه ماه حرام چیست؟ زمانی که حادثه رانندگی همراه با خسارت جانی باشد ممکن است مراحل تشکیل و تکمیل پرونده در دادگاه به طول انجامد یا حادثه در اواخر سال باشد. با توجه به اینکه پرداخت دیه بر اساس رأی دادگاه به اصطلاح یوم الاداست و همچنین با توجه به اعمال تغییر هر ساله نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، در صورتی که پوشش تعهدات جانی بیمه نامه بیشتر از دیه در ماه های حرام باشد، امکان پرداخت برای شرکت بیمه تا میزان تعهدات خریداری شده وجود دارد و دیگر نیازی به پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه گذار نیست. البته به شرطی که میزان خریداری شده با نرخ دیه در سال جدید برابر یا بیشتر از آن باشد. 13- در صورت دریافت خسارت از شرکت بیمه، بیمه نامه سال بعد به چه شکل تمدید می شود؟ در این صورت همه تخفیف های تعلق گرفته حذف می شود و اگر خسارت داشته باشد، جریمه دریافت می شود که طبق جدول متفاوت است. 14- آیا نرخ بیمه نامه شخص ثالث در شرکت های بیمه یکسان است؟ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معمولا سقف حق بیمه شخص ثالث را با تعهدات پایه تعیین کرده است و شرکت های بیمه مجاز نیستند برای تعهدات پایه حق بیمه ای بیشتر از آن دریافت کنند، اما می توانند با معیارهای خود به بیمه گذاران تخفیف دهند. 15- آیا می توان هنگام فروش وسیله نقلیه، تخفیف های بیمه نامه شخص ثالث را به خودرو جدید انتقال داد؟ در صورتی که تقاضای بیمه گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه نامه باشد، امکان انتقال تخفیف ها به خودرو جدید وجود دارد. 16- آیا در بیمه نامه شخص ثالث هزینه های درمانی نیز پرداخت می شود؟ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرش کند. برای این منظور شرکت های بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث 10 درصد عوارض به وزارت بهداشت می پردازند. 17- آیا می توان از بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در دادگاه استفاده کرد؟ در صورتی که راننده مسبب حادثه بیمه نامه معتبر داشته باشد و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی و دادگاه ها مى توانند آن را به عنوان وثیقه بپذیرند. 18- اگر برای تمدید بیمه نامه فاصله بیفتد، بیمه نامه جدید صادر می شود؟ اگر برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث وقفه ایجاد شود به ازای هر روز تأخیر( حداکثر یک سال ) باید برای دریافت بیمه نامه جدید جریمه پرداخت کنیم. - 17/01/95

شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : سوالی که مطرح می شود اینست که برای جلب توجه مردم به سمت یک دفتر فروش بیمه بخصوص در زمانیکه آن دفتر جدیدا افتتاح شده و یا اینکه دفتر بیمه وابسته به یک شرکت بیمه جدید است که تازه وارد بازار شده و هیچ جایگاه ذهنی در اذهان مردم در جامعه ندارد! در این شرایط چگونه می توان در بازار موضع یابی کرد و مشتریانی بدست آورد؟ به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه (بینا) ، به نقل از سایت تحلیلی- خبری آیین ،اگر به دقت در درون یک دفتر نمایندگی و کارگزاری بیمه نگاهی بیاندازیم متوجه میزان سرمایه گذاری فیزیکی و ملموس آن می گردیم. چند دستگاه رایانه، چندین میز و صندلی، فایل و ....همین! این نوع وسایل در همه دفاتر مشاغل دیگر هم دیده می شود! پس مثلا فرق بین دفتر نمایندگی یا کارگزاری بیمه با یک دفتر وکالت دادگستری در چیست!؟ بله، تفاوت این دو در نوع تخصص و خدمات آن ها به مراجعین است. اکنون سوال دیگری که مطرح می شود اینست که برای جلب توجه مردم به سمت یک دفتر فروش بیمه بخصوص در زمانیکه آن دفتر جدیدا افتتاح شده و یا اینکه دفتر بیمه وابسته به یک شرکت بیمه جدید است که تازه وارد بازار شده و هیچ جایگاه ذهنی در اذهان مردم در جامعه ندارد! در این شرایط چگونه می توان در بازار موضع یابی کرد و مشتریانی بدست آورد؟ البته همه بازاریابان حرفه ای می دانند که روش های مختلف و راههای متنوعی برای معرفی نمودن و جایگاه یابی وجود دارد که بدیهی است هرکدام از روش های بازاریابی و فروش نیاز به سرمایه گذاری مالی و زمانی دارد تا به نتیجه برسد. بدون سرمایه گذاری هیچ راهی برای توفیق وجود ندارد . اولین و اساسی ترین گام برای معرفی و جایگاه یابی در اذهان بیمه گذاران احتمالی، ایجاد یک سیستم کوچک اما موثر برای یک فعالیت مستمرو مداوم فروش و روابط عمومی در درون دفاتر بیمه است که باانجام یکسری وظایف محوله تخصصی به آن همواره به معرفی خدمات تخصصی و مزیت برتر دفتر نمایندگی و یا کارگزاری به بیمه گذاران احتمالی در بازار هدف از قبل تعیین شده بپردازد. اسم این واحد را می توان بنامهای مختلف نامید اما هرچه آن را بنامیم و هر روشی که این واحد برای ایجاد ارتباط و معرفی مدام دفتر فروش بیمه انتخاب نماید یک موضوع قابل تغییر نیست و آن ضرورت تشکیل یک واحد مستقل فروش و روابط عمومی در درون یک دفتر کارگزاری و نمایندگی بیمه است. بیاییم بپذیریم که یک نماینده بیمه و یا کارگزار به تنهایی و یا حتی با کمک یک همکار دستیار نمی تواند با توجه به حجم زیاد فعالیت ها و کارها در یک دفتر که انجام آن ها برای نتیجه رسیدن امور لازم است موفق به فروش و جذب منظم بیمه گذاران جدید شود و از سوی دیگر بطور مستمر توانمندی ها و مزایای تخصصی خود را به افراد متقاضی آن معرفی نماید. پس راه چاره چیست!؟ راه چاره همانطوریکه گفته شد تشکیل واحد مستقل فروش و روابط عمومی است که توسط آن می توان به موفقیت های شگرفی در شغل فروشندگی بیمه دست یافت. تحلیل شما در این خصوص چیست؟ چگونه می توان به این موفقیت ها با تشکیل چنین واحد مستقل کوچک در درون یک دفتر بیمه دست یافت؟ - 17/01/95

بيمه مركزی جدول حق بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ را به شركت‌های بيمه ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش، به دنبال اعلام ميزان ديه در سال ۱۳۹۵ از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس كل بيمه مركزي به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از بيمه گذاران خواست براي خريد الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه سال ۹۵ اقدام كنند. قوه قضائيه در اطلاعيه اي ميزان ديه در سال ۹۵ را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام اعلام كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماه هاي حرام افزايش مي يابد. بر اين اساس، بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند. ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند. با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال ۱۳۹۴ (عليرغم افزايش ۱۰ درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سال هاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ريالي ديه، ۱۵ درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هيات وزيران متضمن ۲۶ درصد تخفيف مي باشد. هيچگونه افزايشي در نرخ حق بيمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزايش مبلغ حق بيمه صرفا ناشي از افزايش تعهدات بدني (از ۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان) و تعهدات مالي (از ۵.۵ ميليون تومان به ۶.۳ميليون تومان) است. متن ابلاغيه رئيس كل بيمه مركزي به مديران عامل شركت‌هاي بيمه به شرح ذیل است: «با عنايت به ابلاغ مبلغ ريالي ديه كامل در سال ۱۳۹۵ از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در اجراي مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ك مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هيئت محترم وزيران در مورد «تعرفة حق‌بيمه و نحوة تقسيط و تخفيف در حق‌بيمه» موضوع مادة ۸ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زير جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد: ۱- با توجه به مبلغ جديد ديه اعلام‌شده و در اجراي ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركت‌هاي بيمه موظفند از تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل ۶۳.۳ ميليون ريال صادر نمايند. ۲- حق‌ بيمه ساليانه بيمه‌نامه شخص ثالث انواع وسايل نقليه موتوري زميني متناسب با تعهدات مندرج در بند يك به شرح جدول پيوست جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد. شركت‌هاي بيمه موظفند اين جدول را در معرض ديد متقاضيان خريد بيمه‌نامة شخص ثالث قرار دهند. ۳- در اجراي بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه‌هاي شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شوراي‌عالي بيمه شركت‌هاي بيمه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۵، بيمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال و با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور براي كليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر نمايند. ۴- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شركت‌هاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاع‌رساني به بيمه‌گذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمايند. - 14/01/95
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : طرح‌های ویژه نوروزی شرکت بیمه‌کوثر در راستای ارائه خدمات ویژه، ایجاد آرامش در میان آحاد جامعه و رفاه حال هموطنان اجرایی شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از روابط‌عمومی بیمه کوثر ،موسی کاظمی معاون فنی بیمه‌کوثر با اعلام این خبر گفت: طرح‌های نوروزی این شرکت در بیمه‌های باربری، مسئولیت، عمروحوادث و آتش‌سوزی ارائه شده است. موسی‌کاظمی از ارائه تخفیف‌های مناسب در برخی از حوزه‌های بیمه‌‌ای خبرداد و افزود: میزان تخفیف در بیمه‌های یادشده ۱۰ تا ۲۰ درصد متفاوت است. وی با بیان اینکه پوشش حوادث گروهی و انفرادی کوتاه‌مدت هر یک در قالب سه‌طرح ویژه نوروز۹۵ ارائه می‌شود، گفت: پوشش‌های حوادث انفرادی و گروهی بیمه‌های عمروحوادث به‌منظور رفاه حال مسافران نوروزی، تورهای مسافرتی و کاروان‌های راهیان نور طراحی شده است. معاون فنی شرکت اظهارکرد: بیمه‌های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی و صنعتی و تجاری، کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی، کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی و حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان با ۱۵درصد تخفیف صادر می‌شود. موسی‌کاظمی با اشاره به اینکه بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی واحدهای غیرصنعتی و مجتمع‌های مسکونی بیمه‌کوثر با بیش از ۵۵درصد تخفیف نسبت‌به نرخ‌های رایج صادر می‌شود، یادآورشد: قرارداد جامعی با شرایط خاص برای منازل مسکونی طراحی شده که به زودی عرضه خواهد شد. - 22/12/94

شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : بیمه آسیا بیمه نامه آتش سوزی طرح پارسه ویژه آپارتمان های مسکونی را با تسهیلات ویژه نوروزی ارائه می دهد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، فرامرز خجیر، معاون فنی مدیر عامل در بیمه های اموال با تاکید برارائه تسهیلات ویژه درجهت بهره مندی مردم از مزایای بیمه به ویژه بیمه های آتش سوزی ، گفت: بیمه نامه آتش سوزی طرح پارسه ، ویژه آپارتمان های مسکونی با پوشش آتش سوزی و سرقت با تسهیلات ویژه ارائه می شود. معاون فنی مدیر عامل در بیمه های اموال بیمه آسیا با تصریح مسکونی بودن محل بیمه شده ،اظهار داشت: تسهیلات ویژه طرح پارسه منحصرا شامل آپارتمان های مسکونی است که خطرات آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه و سرقت را پوشش می دهد. گفتنی است یکصد شعبه و بیش از 3000 نمایندگی بیمه آسیا در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای به ویژه ارائه بیمه نامه آتش سوزی طرح پارسه به هموطنان گرامی در سراسر کشور هستند. - 22/12/94

بیمه مرکزی از کمپین جدید رونمایی کرد شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : سط و گسترش فرهنگ بیمه از جمله وظایف بیمه مرکزی در ایران به شمار می آید که این بخش در دوره های مختلف مدیریتی بیمه مرکزی به روش های مختلف پیگیری شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از بیمه آسیا ،در یک سال گذشته شاید برای اولین بار نگرش به مبحث فرهنگ سازی در نظام بیمه ای از یک پختگی و بلوغ رفتاری قابل توجهی برخوردار شده است تا جایکه حدودا در چند ماه گذشته توجه به آموزش پایه ای در مقاطع مختلف دبستان با هدف بازتعریف فرهنگ بیمه در منازل از جمله این رفتار هاست که قطعا ثمرات ارزشمندی را چه در آینده ای نزدیک و چه در آینده دور برجای خواهد گذاشت. از سوی دیگر ضریب نفوذ بیمه، یکی از شاخص‌های رفاه اجتماعی و نشانه‌ی رشد، پیشرفت و بالندگی بیمه در یک کشور است، شاخص ضریب نفود بیمه در سطح جهانی در سال گذشته میلادی 6.2 درصد بوده است و در ایران این رقم تنها 1.9 درصد است و همین موضوع سبب شده بحث فرهنگ‌سازی برای صنعت بیمه، بیش از گذشته داغ شده است تا جایی که بیمه مرکزی در جدیدترین اقدام خود در خصوص گسترش فرهنگ بیمه اقدام به طراحی پیام های گرافیکی با نگرش دلایل باورپذیری برای مدیریت و خرید ریسک در آینده کرده است . تکنیک های تبلیغاتی جدید در پیام های بیمه ای/ بیمه مرکزی از کمپین جدید رونمایی کرد تکنیک های تبلیغاتی جدید در پیام های بیمه ای/ بیمه مرکزی از کمپین جدید رونمایی کرد بیمه مرکزی به عنوان نهادی دولتی که وظیفه سیاستگذاری و نظارت در حوزه بیمه کشور را دارد، با احساس نیاز نسبت به فرهنگ‌سازی در خصوص ضرورت وجود بیمه در زندگی امروزی، با همین دغدغه‌ها به سراغ کانون ایران نوین رفته و خواستار ارائه راهکاری خلاقانه به سراغ مقوله فرهنگ شده است. فضایی که تا به امروز کمتر مورد استفاده قرار گرفته بود. «حمید قنبری» مدیر کمپین جدید بیمه مرکزی می‌گوید، به دلیل اینکه این کمپین گرافیک محور بود، تمام مراحل ایده‌پردازی تا اجرا در آتلیه طراحی گرافیک کانون ایران نوین شکل گرفت، دستور کار اصلی ما نشان دادن اهمیت بیمه در زندگی افراد برای یک گروه گسترده از مخاطبان بود که از کودکان که مخاطبان اصلی یک فرآیند فرهنگ‌سازی هستند تا سالمندان که آسیب‌پذیری بیشتری در یک حادثه دارند را در بر می‌گرفت. در همین زمینه «امیر صحاف‌نیا»، مدیر هنری این کمپین در خصوص فرآیند رسیدن به ایده‌ی خلاقه، تصاویر و متون تبلیغاتی این کمپین می گوید: برای رسیدن به ایده، اتاق فکرهای متعددی برگزار شد که در همگی آن‌ها به 3 مورد بُعد فرهنگسازی ، سادگی روایت و باور پذیر بودن آن اهمیت داده شد. مسلماً در برخورد با مقوله فرهنگ می‌توان از ابزارها و شاخص‌های متفاوتی استفاده کرد. اما ما به سراغ روایت یک حادثه از نوع نزدیک رفتیم. اصولاً در تبلیغات شرکت‌های بیمه‌ای از نشان دادن حادثه خودداری می‌کنند و همیشه با به تصویر کشیدن فضای آرام بعد از حادثه (بعد از ورود بیمه به حادثه) سعی در القاء تاثیر بیمه در زندگی با به وجود آوردن آرامش خاطر دارند و همیشه خلاء این نوع رفتار در تبلیغات به چشم می‌خورد. رفتاری که با روایتی خاص از حادثه، بتواند مخاطب را بصورت احساسی درگیر پیام ما کند. به گفته وی در ادبیات تبلیغ، استفاده از این مسیر می‌تواند مثل یک شمشیر دو لبه عمل کند زیرا از یک سو مخاطب با همزاد پنداری تاثیر بیشتر و عمیق‌تری از آن می‌گیرد و از سوی دیگر چون تاثیر آن بروی مخاطب کنترل شده نیست، می‌تواند باعث بروز رفتاری غیرقابل پیش‌بینی در او شود. صحاف‌نیا یکی از چالش‌های اصلی در طراحی ایده‌ها را دوری از القای حس منفی در آگهی‌ها می‌دانست و گفت: چالش اصلی ما در این مسیر یافتن راه‌حلی بود که بتوانیم بدون ایجاد حس منفی تصویر حادثه را برای انتقال پیام مورد نظرمان به بیننده روایت کنیم. پیام این کمپین مستقیماً به ضرورت بیمه در زندگی اشاره داشت و تا حدودی با استراتژی ایجاد ترس اما به صورتی تلطیف شده، خلق شد: «حادثه اتفاق می‌افتد حتی برای شما» این پیام از چند کلمه‌ی ساده ساخته شده است اما معنای دشواری دارد، چگونه می‌توان به مخاطب گفت که خانه تو، ماشین تو، خود تو و آنچه برای تو مهم است در معرض حادثه قرار دارد؟ ما برای این موضوع باید ابتدا آسیب‌پذیر بودن آن‌ها را نشان می‌دادیم، بنابراین به سراغ ایده‌ی جایگزینی متریال ارزش‌هایی که باید بیمه شوند با متریالی آسیب‌پذیر مطرح شد. کاغذ به دلیل آسیب‌پذیری که در ذات خود داشت، می‌توانست ما به ازای تصویر مناسبی برای منتقل کردن ایده ما باشد همچنین کاغذ به واسطه کاربری روزانه آن المان راحت و قابل باوری است که از خشونت حادثه کم می‌کند. وی در مورد تکنیک‌های خلق این آگهی‌ها گفت: در این مرحله با رسیدن از پیام به ایده، تکنیکی را برای انتقال آن انتخاب کردیم که هم می‌تواند در بعد فرهنگسازی به خوبی ایفای نقش کند و هم لحن پیام را به مقدار زیادی تلطیف نماید و به سراغ تکنیک تصویرسازی کودکانه رفتیم. خوشبختانه با رسیدن به تصویر و با در نظر گرفتن پیام، خلق شعار کار دشواری نبود، همه‌ی آنچه در تصویر می‌دیدیم گویای این بود که ؛ «خیلی ساده اتفاق می افتد» حتی برای شما. - 19/12/94

پس از تصويب برجام و لغو تحريم‌هاي تحميلي عليه كشور ما، بسياري از بيمه‌گران معتبر اتكايي و بروكران بيمه خارجي از بازارهاي مختلف، ملاقات با مسئولان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير شركت‌هاي بيمه در ايران را خواستار شدند. در اين ميان درخواست هاي ملاقات بيمه‌گران بزرگ بازارهاي بيمه اي ژاپن و آلمان نسبت به ساير بيمه‌گران جديت و نمود بيشتري دارد. به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، پيش از تحريم‌ها نقش بازار بيمه ژاپن در بازار بيمه ايران كمرنگ بود و تنها در چند واگذاري از طريق بروكران سهم كمي را به خود اختصاص مي دادند اما حضور شركتهاي اتكايي آلماني، فرانسوي، سوئيسي و انگليسي در حوزه پذيرش ريسك ها چشم گيرتر بوده است. در دوران پساتحريم با ورود پياپي شركت هاي ژاپني و آلماني و حجم درخواست‌ها براي همكاري جدي با بازار بيمه ايران به شكل محسوس و چشمگيري افزايش يافته است. طبق اعلام شركت هاي ژاپني، قرار است به زودي سرمايه‌گذاران و پيمانكاران اين كشور در پروژه هاي بزرگ حوزه هاي نفت و انرژي در ايران سرمايه گذاري كرده و عمليات اجرايي داشته باشند لذا شركت هاي بيمه ژاپني خواستار همكاري جدي با صنعت بيمه كشور هستند تا بعد از مدتي اين تعامل را در ساير پروژه ها هم دنبال كنند. بر اساس همين گزارش، ساير بيمه‌گران اتكايي از بازار فرانسه و آلمان نيز به طور جدي پيگير همكاري با بازار بيمه در ايران هستند و در زمينه ارائه نرخ و شرايط و همچنين در خصوص پذيرش ريسك، آمادگي خود را اعلام كرده اند؛ هرچند هنوز كار به صورت عملياتي آغاز نشده اما بر اساس اطلاعات دقيق چند شركت بيمه در حال رايزني با چند بروكر براي تعيين نرخ و شرايط هستند؛ همچنين درصدند بخشي از ريسك هاي بزرگ خود را نيز از طريق بروكران به بيمه گران معتبر خارجي واگذار كنند. از آنجا كه رئيس كل بيمه مركزي بارها بر ضرورت تقويت بخش آموزش و انتقال تكنولوژي روز بيمه اي به كشور تاكيد داشته، در ارتباط با دوره‌هاي آموزشي نيز، برگزاري دوره‌هاي مختلف آغاز شده و براي آينده نزديك هم برنامه ريزي براي تقويت اين بخش انجام مي شود. عليرغم رفت و آمدها و ملاقات هاي متعدد با شركت هاي بيمه خارجي، بيمه گران اتكايي و بروكران بزرگ كه سهامدار يا منافع آمريكايي دارند در انتظارند تا بخش حقوقي شركت هايشان اجازه همكاري و عقد قرارداد اتكايي با بازار بيمه در ايران را صادر كند؛ زيرا آنها هنوز در حوزه تحريم هاي آمريكا-كه مشمول اشخاص آمريكايي مي شود- و ساير موارد مبهم نگراني هايي دارند. شركت هاي اتكايي آسيايي و خاورميانه نيز براي همكاري اعلام آمادگي كرده اند ولي اظهار مي كنند اگرچه سوئيفت باز شده است ليكن دغدغه اصلي آنها اين است كه چنانچه خسارتي واقع شود آيا پرداخت پول از طريق بانك هاي بزرگ مثل HSBC و ... براي آنها امكان پذير خواهد بود؛ به همين خاطر در حال برنامه ريزي براي رفع مشكلات احتمالي در اين زمينه هستند. تحولات انجام شده در زمينه بيمه هاي پي اندآي در دوران پسا تحريم: - اعلام آمادگي پي اندآي كره در زمينه فعاليت با كلوپ متقابل كيش به صورت صدور Certificate of Entry به صورت مشترك با كلوپ كيش و تأمين Lou و Blue Card توسط كلوپ كره. - تمايل كلوپ پي اند آي تركيه به همكاري با كلوپ متقابل كيش - رفع ممنوعيت كلوپ American Steamship Owners Mutual يكي از ۱۳ كلوپ بين المللي IG در ارائه پوشش پي اندآي به شناورهاي ايراني توسط OFAC - مذاكره گروه كلوپ هاي بين المللي (IG) با خزانه داري آمريكا جهت اخذ مجوز ارائه پوشش بيمه اي به نفتكش هاي ايراني توسط بيمه گران اتكائي آمريكايي - اخذ تأييديه در ارتباط با بيمه هاي كلوپ پي اند آي كيش از كشورهاي اروپايي مانند ايتاليا و اسپانيا و پيگيري اخذ تأييديه از ساير كشورهايي مانند پاناما، قبرس، مالت، انگلستان، فرانسه، سوئد و ... . - 19/12/94

بر این اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام برابر 253 میلیون و سیصد هزار تومان تعیین خواهد شد که افزایش بیش از 33 میلیون تومانی به نسبت نرخ دیه در ماه های حرام در سال جاری را تجربه خواهد کرد. به گزارش ریسک نیوز،محسنی‌اژه ای در ادامه نشست خبری امروز خود، با اعلام خبر تعیین نرخ دیه برای سال آینده گفت: براساس قانون، قوه قضاییه موظف به بررسی و تعیین قیمت دیه در سال 95 بود که با بررسی‌های صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج بررسی‌های میدانی و تورم موجود در کشور، مبلغ دیه برای سال آینده 190 میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام تعیین شد. وی ادامه داد: طبیعی است در ماه‌های حرام نیز یک سوم این مبلغ به اصل مبلغ دیه اضافه می‌شود. بر این اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام برابر 253 میلیون و سیصد هزار تومان تعیین خواهد شد که افزایش بیش از 33 میلیون تومانی به نسبت نرخ دیه در ماه های حرام در سال جاری را تجربه خواهد کرد. افزایشی که تقریبا با نرخ دیه در ماه های حرام در سال 1385، یعنی یک دهه پیش در کشورمان برابری می‌کند و از این رو بسیار محل تامل است. نرخ دیه از سال 1380 تا 1394 : سال 1380 (نرخ دیه): 10 میلیون تومان (ماه عادی)/ 13.300 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1381 (نرخ دیه): 15 میلیون تومان (ماه عادی)/ 20 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1382 (نرخ دیه): 18 میلیون تومان (ماه عادی)/ 24 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1383 (نرخ دیه): 22 میلیون تومان (ماه عادی)/ حدود 29 میلیون و300 هزار تومان (ماه حرام) سال 1384 (نرخ دیه): 24 میلیون تومان (ماه عادی)/ 32 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1385 (نرخ دیه): 26 میلیون تومان (ماه عادی)/34 میلیون و 600 هزار تومان (ماه حرام) سال 1386 (نرخ دیه): 35 میلیون تومان (ماه عادی)/ 46 و 600 هزار تومان (ماه حرام) سال 1387 (نرخ دیه): 40 میلیون تومان (ماه عادی)/ 53 هزار و 300 هزار تومان (ماه حرام) سال 1388 (نرخ دیه): 40 میلیون تومان (ماه عادی)/ 53 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام) سال 1389 (نرخ دیه): 45 میلیون تومان (ماه عادی)/ 60 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1390 (نرخ دیه): 67 میلیون تومان (ماه عادی)/ 90 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1391 (نرخ دیه): 94 میلیون تومان (ماه عادی)/ 125 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام) سال 1392 (نرخ دیه): 113 میلیون تومان (ماه عادی)/ 150 میلیون و 600 هزار تومان (ماه حرام) سال 1393 (نرخ دیه): 150 میلیون تومان (ماه عادی)/ 200 میلیون تومان (ماه حرام) در سال 94 هم آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای سال 94 را 165 میلیون تومان اعلام کرد. عدم افزایش حق بیمه ثالث در سال 94 در سال جاری صنعت بیمه با وجود افزایش نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث را تغییر نداد و تحت عنوان هماهنگی با دولت و تصمیمات وزارت اقتصاد مانند سال قبل از مردم حق بیمه دریافت کرد. محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در همین ارتباط گفته بود:" پیرو اعلام افزایش مبلغ دیه به‌میزان 10 درصد در سال 94 توسط رئیس قوه قضاییه بیمه مرکزی هماهنگی‌هایی را با دولت، آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد و سندیکای بیمه‌گران انجام داد. ازآنجایی که سیاست‌های دولت درسال 93 منجر به کاهش تورم به کمتر از 16 درصد شد و همچنین سیر نزولی افزایش قیمت‌ها اثرات خود را نشان داد، صنعت بیمه در همراهی مردم و دولت تصمیم گرفت علی‌رغم افزایش میزان دیه حق بیمه‌ها را به‌میزان سال قبل اعلام کند." اگرچه که این تصمیم بیمه مرکزی مبنی بر عدم افزایش نرخ دیه مورد انتقاد شدید بیمه گران قرار گرفت اما رییس کل بیمه مرکزی بر عدم افزایش نرخ حق بیمه در سال 94 ثابت قدم ماند و ضمن انتقاد از شرکتهای بیمه به دلیل تخفیفات بی رویه و غیر فنی تصمیم بیمه مرکزی را به صورت رسمی به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد - 19/12/94

رخ دیه سال آینده 190 میلیون تومان تعیین شد. به گزارش ایران‌جیب، محسنی‌اژه ای سخنگوی قوه‌قضاییه در این باره می‌گوید براساس قانون، قوه قضاییه موظف به بررسی و تعیین قیمت دیه در سال 95 بود که با بررسی‌های صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج بررسی‌های میدانی و تورم موجود در کشور، مبلغ دیه برای سال آینده 190 میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام تعیین شد. وی ادامه داد: طبیعی است در ماه‌های حرام نیز یک سوم این مبلغ به اصل مبلغ دیه اضافه می‌شود . مبلغ دیه در ماه های حرام برای سال 95 معادل 253 میلیون و 300 هزار تومان می باشد . نرخ دیه از سال 1380 تا 1395 سال 1380 (نرخ دیه): 10 میلیون تومان (ماه عادی)/ 13.300 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1381 (نرخ دیه): 15 میلیون تومان (ماه عادی)/ 20 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1382 (نرخ دیه): 18 میلیون تومان (ماه عادی)/ 24 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1383 (نرخ دیه): 22 میلیون تومان (ماه عادی)/ حدود 29 میلیون و300 هزار تومان (ماه حرام) سال 1384 (نرخ دیه): 24 میلیون تومان (ماه عادی)/ 32 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1385 (نرخ دیه): 26 میلیون تومان (ماه عادی)/34 میلیون و 600 هزار تومان (ماه حرام) سال 1386 (نرخ دیه): 35 میلیون تومان (ماه عادی)/ 46 و 600 هزار تومان (ماه حرام) سال 1387 (نرخ دیه): 40 میلیون تومان (ماه عادی)/ 53 هزار و 300 هزار تومان (ماه حرام) سال 1388 (نرخ دیه): 40 میلیون تومان (ماه عادی)/ 53 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام) سال 1389 (نرخ دیه): 45 میلیون تومان (ماه عادی)/ 60 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1390 (نرخ دیه): 67 میلیون تومان (ماه عادی)/ 90 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1391 (نرخ دیه): 94 میلیون تومان (ماه عادی)/ 125 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام) سال 1392 (نرخ دیه): 113 میلیون تومان (ماه عادی)/ 150 میلیون و 600 هزار تومان (ماه حرام) سال 1393 (نرخ دیه): 150 میلیون تومان (ماه عادی)/ 200 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1394 (نرخ دیه): 165 میلیون تومان (ماه عادی)/ 220 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1395 (نرخ دیه): 190 میلیون تومان (ماه عادی)/ 253 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام) - 17/12/94


 
 
 
 
   1 2 3 4 5 6      
 
 
Copyright ©1998-2010 - All right reserved - Powered by Farahnak