سخن مديريت:
 
شركت كارگزاري بيمه پارس همگام نزديك به پانزده سال پيش و در هنگامي كه فقط تعداد اندكي كارگزاردر صنعت بيمه كشور وجود داشت به كمك تعدادي از كارشناسان بيمه و در چارچوب قوانين و آيين‌نامه هاي مربوط و مصوبات شوراي عالي بيمه تشكيل شد.
موسسين پارس همگام با اعتقاد به مفاهيم و روح قوانين بيمه و بيمه‌گري بر اين باور بوده و هستند كه عقد بيمه زماني صحيح وكامل خواهد بود كه طرفين آن يعني شركت بيمه (بيمه‌گر) و خريدار بيمه (بيمه‌گذار) هر دو به مفاد و مفاهيم قرارداد بيمه اشراف و آگاهي كامل داشته باشند. ولي اين امكان به ندرت واقع مي‌شود، چرا كه معمولا بيمه‌گر كه خود متن قرارداد بيمه و ضمايم و شرايط آن را تعيين مي نمايد، از اطلاع و اشراف كامل نسبت به آن برخوردار است. در حالي كه خريداران بيمه حتي زماني كه مفاد و شرايط بيمه نامه را مطالعه مي‌نمايند از مفهوم عبارات حقوقي و تخصصي آن به طور كامل مطلع نمي‌شوند! اين نابرابري طرفين عقد بيمه، اغلب مانع تحقق عدالت و تامين حقوق خريداران بيمه (بيمه‌گذاران) مي‌شود. به همين مناسبت است كه قانون‌گزار اجازه تاسيس شركت‌هاي كارگزاري بيمه را صادر نموده‌است و وظايف آن‌ها را به نحوي تعيين كرده‌است كه مشاور خريداران بيمه، به هنگام خريد بيمه‌نامه و حامي آن‌ها، به هنگام دريافت خسارت باشند. شركت كارگزاري بيمه پارس همگام خوشحال است كه طي سال‌هاي فعاليت خود همواره صادقانه و كارشناسانه و با تكيه بر تجربه و تخصص كارشناسان خود در راه ارائه خدمات و كسب حقوق خريداران بيمه صميمانه تلاش نموده است.
و اينك پارس همگام ماموريت و چشم انداز خود را چنين مي‌داند:

ماموريت پارس همگام ارائه خدمات بيمه‌اي به صورتي است كه:
* خطرات تهديد كننده فعاليت‌هاي اقتصادي آبادگران و ديگر فعالان بخش‌هاي صنعتي -تجارتي و خدماتي را، به شركت‌هاي بيمه منتقل نمايد.
* براي حصول به اين منظور مطالعه و شناسايي و آناليز ريسك هاي تهديد كننده فعاليت بيمه‌گذاران را در دستور كار خود قرار داده است.
* فعاليت هاي ريسك‌پذير متقاضيان بيمه را شناسايي نموده و با تعيين و پيشنهاد انواع پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب خطرات تهديدكننده را تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد.
* در هنگام وقوع حادثه، با ارائه سرويس هاي سريع، صحيح و دقيق، بيمه گذاران را تا هنگام دريافت خسارت همراهي مي نمايد.
* رقابت پذير و متعهد به ارائه خدمات به مشتريان، به صورتي كاملا متمايز، بوده و پيشگام و فعال در ارائه خدمات به بيمه گذاران است.
* ما مايل هستيم مشتريانمان از اين‌كه با ما همكاري دارند كاملا مشعوف و راضي باشند.

ديدگاه شركت كارگزاري بيمه پارس همگام، دستيابي مشتريان به آرامش خيال و اطمينان و آسودگي است و براي اين منظور اهداف زير را دنبال مي‌نمايد:
* ارائه خدمات نوين و با كيفيت و پر سرعت به مشتريان.
*IT محور شدن در همه امور جاري شركت.
* گسترش و توسعه شركت تا حدي كه مشتريان به راحتي خدمات بيمه‌اي خود را دريافت دارند.
* انجام وظيفه به نحوي كه بيمه‌گذاران، پارس همگام را صداي واقعي خود در صنعت بيمه كشور دانسته و به آن اطمينان كامل داشته باشند.

و ديگر اينكه كليه مديران و كارشناسان كارگزاري پارس همگام به موارد زير اعتقاد كامل داشته و آن‌ها را براي خود ارزش مي‌دانند:
* مشتري مداري.
* پاسخگو بودن.
* تعهد به جامعه و همگام با نيازهاي روبه‌رشد آن.
* حفظ حرمت نيروي انساني توام با حفظ حقوق و احترام به مشتريان.
* جذب، پرورش و نگهداري كاركنان خلاق و متخصص.
* امين بيمه‌گذاران و بيمه‌گران.

پارس همگام به تلاشهاي سازنده و صادقانه تمامي آبادگران جامعه ارج نهاده و آرزومند موفقيت، سلامتي و شادي همه آن‌ها مي‌باشد.
مدير عامل
سهيلا آل‌طه
 
 
 
 
 
Copyright ©1998-2010 - All right reserved - Powered by Farahnak